Általános Szerződési Feltételek

Kedves Vásárlónk!

Üdvözöljük a Segíts játszani! Webáruház vásárlói között! Kérjük, vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az EP Stúdió Kft. (Székhely: 8371 Nemesbük, Szőlőhegyi út 111.; Adószám: 14139202-1-20; Cégjegyzékszám: 20-09-074577), mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett Segíts játszani! webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a Webáruház által történő visszaigazolásával Ön, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Webáruház vásárlója lesz. A Webáruház üzemeltetője, mint Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján, távollévők közötti szerződés jön létre.

A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Segíts játszani! Webáruház (EP Stúdió Kft.; adószám: 14139202-1-20)
A szolgáltató székhelye: 8371 Nemesbük, Szőlőhegyi út 111.
A panaszkezelés helye: 1048, Budapest, Galopp u. 3. 1/1.
Telefonszám: 06 30 463 4118
E-mail cím: info@segitsjatszani.hu
Levelezési cím: 1048, Budapest, Galopp u. 3. 1/1.
Adószáma: 14139202-1-20
Képviselő neve: Szalontainé Mészáros Márta
Bankszámlaszám: 10700457-66249845-51100005
Számlavezető bank: CIB Bank
Tevékenységi kör: 479102 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Viacom Kft. (www.viacomkft.hu)

 

A Segíts Játszani! Webáruház vevőszolgálatának elérhetőségei:
Levelezési cím: 1048, Budapest, Galopp u. 3. 1/1.
Weboldal: www.segitsjatszani.hu
E-mail: info@segitsjatszani.hu
Tel.: 06 30 463 4118 (munkanapokon 8.00-13.00)

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF hatálya Magyarország területén kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Segíts Játszani! Webáruház és a fogyasztó (megrendelő, vásárló) között elektronikusan jön létre. A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruház áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket nem érintenek.

1.3. A Webáruház oldalán található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, mely a Webáruház üzemeltetőjét illeti meg. Az oldalon elhelyezett linkek honlapjainak tartalmáért a Weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.

1.4. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99.9%-os rendelkezésre állás mellett – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

Adatkezelési szabályok

1.5. Szolgáltató a Felhasználó által adott személyes adatokat, illetve a vásárlásra vonatkozó információkat kizárólag regisztráció, a számlázás, szállítás és a számlázásból következő követelések érvényesítése során használja fel.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell használnia a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott tevékenységeket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációja során megadott adatokat a Felhasználó kényelmének érdekében megőrzi a regisztrációkat tartalmazó adatbázisban. A Szolgáltató a Felhasználó adatait annak hozzájárulása nélkül nem adhatja át harmadik személy számára.  

Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és hozzájárul az 1.5. pontban meghatározott adatkezeléshez.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A Webáruház oldalain található termékek csak online rendelhetőek meg a „Rendelés menete” című részben foglaltak szerint. A termékek ára tartalmazza az általános forgalmi adót és a csomagolási költséget. A házhozszállítási díjat külön számoljuk fel, melynek összegét a Pénztár összegző oldalán feltüntetjük.

1.7. A Szolgáltató a Webáruház oldalain részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A Webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli, illetve regisztrált vásárlóként is vásárolni. Utóbbi esetben a vásárló elmentheti szállítási címeit. Az alábbiakban igyekszünk részletes segítséget nyújtani a vásárlás menetének megértéséhez:

A) Vásárláshoz válassza ki vásárolandó terméket a termék adatlapján található Kosár gombbal. Ekkor a termék megjelenik a Kosár oldalon. Folytathatja a vásárlást, hogy más termékekeket is a Kosárba helyezzen, vagy törölhet termékeket az adott termék Törlés gombjára kattintva, illetve a Pénztár gomb benyomásával a Pénztár oldalra ugorhat.

B) A Pénztár oldalon megjelennek a vásárolandó termékek listanézetben. Itt adhatja meg az értesítéshez szükséges e-mail címét, a szállítási és számlázási információkat,valamint kiválaszthatja az Önnek megfelelő átvételi és fizetési módot. Regisztrált vásárlóként itt választhatja ki korábban elmentett adatait. A Pénztár oldalon feltüntetjük a véglegesen fizetendő összeget, mely tartalmazza a termék árát, csomagolási és házhoz szállítási díját is. Az egyes alternatívák választásakor az összeg azonnal módosul a választásoknak megfelelően. Itt van lehetőség külön megjegyzések írására is.

C) A Rendelés áttekintése gombra kattintva egy táblázatban ellenőrizheti a megrendelés összes adatát. Hiba esetén a Vissza gombra kattinta visszajut a Pénztár oldalra, illetve Véglegesítheti a rendelést a Rendelés véglegesítése gombra kattintva.

1.11. Webáruházunkban jelenleg kétféle fizetési mód vehető igénybe: Utánvét és Előre utalás. Előbbi esetén a fizetés a termék átvételekor történik. Utóbbi esetben a rendelés ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor postázzuk a terméket, illetve értesítjük a vásárlót a személyes átvétel helyéről, idejéről.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a beérkezést követő munkanapon 09:00-tól történik. Előre utalás választása esetén a megrendelés feldolgozása a rendelés végösszegének a bankszámlánkra érkezését követő munkanapon 09:00-tól kezdődik.

1.14. A beérkező megrendelések általános teljesítési határideje a feldolgozás kezdetétől számított 3-10 munkanap. Egyes termékek esetében ettől eltérő is lehet a teljesítési határidő, ilyen esetben a termék adatlapján feltüntetjük a termékre vonatkozó teljesítési határidőt. Azon termékek esetében, amelyeknél „Rendelhető” státuszú a „Szállítás” változó, a teljesítési határidő 30 nap azzal a kikötéssel, hogy a Webáruház 3 munkanapon belül belül értesíti a vásárlót a várható teljesítési határidőről. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Átvételi módok, szállítás

1.16. A megrendelés során kétféle átvételi mód közül választhat:

Személyes átvétel

Személyesen a 1048, Budapest, Galopp u. 3. 1/1. (1-es kapucsengő) cím alatt található székhelyünkön vehetik át a megvásárolt terméket. A vásárló Előre utalással vagy készpénzzel, a pontos összeg számla ellenében való átadásával tudja kifizetni a terméket. Helyben vásárlásra nincs lehetőség, a termékek kiválasztása és megrendelése csak online felületünkön lehetséges. Pénzváltásra nincs lehetőség, illetve visszaadni is csak előre egyeztetést követően tudunk. 

Házhozszállítás

A házhozszállítást a Postnet Futárszolgálat (www.postnet.hu) és a Csomagpiac (www.csomagpiac.hu) közreműködésével intézzük. A futárszolgálatok munkanapokon, munkaidőben szállítanak. A szállítással kapcsolatos egyedi információkat kérjük, minden esetben közöljék a "Pénztár" oldal --> "Megjegyzés a rendeléshez" szövegdobozban. Hiányos, pontatlanul megadott szállítási cím esetén nem vállalunk felelősséget a rendelés házhoz szállítására!

Elállási/Felmondási jog

1.17. A vásárlást követő 14 napon belül a vásárlás indokolás nélkül lemondható. Az elállási/felmondási határidő a termék átvételétől számított 14 nap elteltével jár le. Amennyiben a termék több darabból áll, úgy az utolsó tétel átvételétől számítjuk a 14 napot.

Amennyiben szeretné lemondani a vásárlását, kérjük töltse ki és juttassa el címünkre (ajánlott levélben: Segíts Játszani Webáruház, 1048 Budapest, Galopp u. 3. 1/1. ; E-mailben: info@segitsjatszani.hu) az alábbi linken elérhető elállási/felmondási nyilatkozatot (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-minta) a fent megjelölt határidő lejárta előtt.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

Amennyiben lemondta a vásárlását, akkor köteles a terméket az eredeti csomagolásában az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a 1048 Budapest, Galopp utca 3. 1/1. alatt található telephelyünkre. A termék visszaszállításának költségét minden esetben a megrendelő állja.

Az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1.18. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivétel az olyan zárt csomagolású termék esetén áll fenn, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Garancia, jótállás

1.19. Hibás teljesítés esetén egyes tartós fogyasztási cikkekre és a felsorolt termékekre vonatkozóan a Szolgáltató jótállásra köteles, mely alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartalma 1 év, mely a termék átvételekor kezdődik.

1.20. A jótállás, termékszavatosság, kellékszavatosság tekintetében a 19/2014. (IV.29.)NGM rendelet, 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a 45/2014. (II.26) Kormány rendelet előírásai az irányadók.

Panaszkezelés

1.21. A Webáruház a vásárlói panaszokat a következő elérhetőségeken fogadja:

E-mail: info@segitsjatszani.hu

Levélcím: Segíts Játszani!, 1048 Budapest, Galopp utca 3. 1/1.

Vegyes rendelkezések

1.22. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2018. június 4.